Vereniging & stichting

Een vereniging of stichting starten

Vrijwel dagelijks worden er verenigingen en stichtingen opgericht. Op het gebied van cultuur, sport, gezondheid en goede doelen. Met een vereniging of stichting proberen mensen een gezamenlijk doel te bereiken. Maar moet je voor de oprichting van een vereniging of stichting altijd naar de notaris?

Een vereniging oprichten bij Jouw Notaris

Voor het oprichten van een vereniging hoef je niet naar de notaris. Een mondelinge afspraak tussen twee personen is al genoeg. De manier van oprichten heeft wel gevolgen voor de aansprakelijkheid. Voor volledige rechtsbevoegdheid moet je je vereniging wel oprichten bij de notaris. Ook denken we dan mee over het opstellen van de statuten.

Een stichting oprichten bij Jouw notaris.

Een stichting kan alleen worden opgericht door het opstellen van een notariële akte. Het bestuur van de stichting moet hiervoor naar een notaris toe. Daar worden onder andere de naam, de vestigingsplaats en het doel van de stichting vastgelegd. Jouw notaris stelt de statuten voor jouw stichting op en zorgt ervoor dat de bestuursleden van de stichting zijn ingeschreven in het handelsregister.

Ook voor het wijzigingen van de statuten van een bestaande vereniging of stichting kun je bij jouw notaris terecht.

Wil jij ook een afspraak maken met jouw notaris voor het opstellen van een aannemingsovereenkomst? Of liever meteen een offerte aanvragen? Notariskantoor Broekmans is bereikbaar op 040 – 213 63 60.

Heb je hulp nodig met je

stichting of vereniging?

Jouw leven. Jouw geluk. Jouw Notaris.