Nieuwe regels voor erfgenamen in aantocht

Volgens de huidige wetgeving kan een erfgenaam een nalatenschap vormvrij aanvaarden. Door een eenvoudige handeling zoals het ‘alvast meenemen’ van een paar spullen van de overledene heb je de erfenis al zuiver aanvaard. Met alle risico’s van dien, want als je zuiver aanvaardt ben je ook aansprakelijk voor alle schulden van de overledene. En dat kan nog wel eens tegenvallen… Op 19 mei 2016 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel “bescherming erfgenamen tegen schulden” aangenomen. Op grond van de nieuwe wet, die overigens nog niet is ingegaan, kunnen straks alleen gedragingen die leiden tot een benadeling van schuldeisers een zuivere aanvaarding tot gevolg hebben. Denk bijvoorbeeld aan het verkopen van goederen die tot de nalatenschap behoren. Wil je weten wat de risico’s zijn van het aanvaarden van een erfenis? Neem dan contact met ons op.